Algemene Ledenvergadering 2024

Algemene Ledenvergadering 2024


Op 3 maart 2023 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Puch66 plaats in Maartensdijk. Voorzitter Eugène Wijnen opende de vergadering waarin diverse mededelingen werden gedaan. Hierbij werd onder andere het succesvolle begin van 2024 genoemd, met een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst en een workshop over het gereedmaken van Puch/Tomos voor het seizoen, verzorgd door Puchshop.de.

Het jaarverslag van 2023 werd gepresenteerd, waarbij Arjan Zandbergen het secretariaat op zich nam en Wouter Geels verantwoordelijk was voor de redactie. De evenementen en ritten, geleid door Cees de Jong, werden als succesvol ervaren, met speciale vermelding van het uitstapje naar Texel en de Zomerrit. De kascommissie concludeerde dat de financiën zorgvuldig waren beheerd en verzocht om decharge voor het bestuur.

Tijdens de vergadering vonden verkiezingen plaats voor de kascommissie en het bestuur. Fred Hoolwerf trad af als bestuurslid en werd opgevolgd door Peter Hendriksen als Algemeen Bestuurslid. Vanwege persoonlijke omstandigheden van Fred Hoolwerf zal Eugène hem op een later moment bedanken voor zijn inzet voor Puch66.

Blikkend naar 2024, benadrukte Arjan Zandbergen het belang van website-inhoud voor vindbaarheid, het verzenden van maandelijkse nieuwsbrieven en het gebruik van sociale media. Wouter Geels riep op tot bijdragen voor het clubmagazine. Cees de Jong presenteerde de geplande ritten voor 2024, waaronder een terugkeer naar Texel en een weekend in Valkenburg.

Tijdens de rondvraag prees Robbert Leutscher het bestuur voor hun inzet in 2023 en de groei van de club. De vergadering werd afgesloten met dankbetuigingen aan het bestuur en de leden voor hun betrokkenheid.

Tags:
Geen reacties

Post a Comment