Schoner rijden

10.02.2018

Tweetakt brommers en scooters veroorzaken overlast. Dat is de conclusie van veel gemeenten in Nederland. Die overlast uit zich door walmende en scheurende tweewielers (meestal scooters) op fietspaden of in de bebouwde kom. Die stank en walm– zo vinden mensen nu eenmaal – is niet meer van deze tijd! Dat kun je vervelend vinden, maar we “lopen” er met onze oldtimer brommers wel tegenaan tijdens maandelijkse tourritten. Dichtgeknepen neuzen en wuivende handen voor het gezicht spreken wat dàt betreft boekdelen.

Politieke partijen, deels onder druk van Europese wetgeving om de lucht in met name de grote steden schoner te “maken” èn om zich te profileren als groene partij (!) voelen zich genoodzaakt er voor het electoraat het beste uit te slepen. Maatregelen dus tegen die vervuilende tweetakt dingen!

Naar aanleiding van de hoorzittingen in Amsterdam (7 sept en 5 okt. 2017) als gevolg van de maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om een milieuzone in  te stellen, waarbij tweetakt bromfietsen niet langer toegelaten worden, heeft Puch66 op 10 december 2017 het initiatief genomen om schoner te gaan rijden. Schoner rijden kan! Enerzijds door wat preciezer om te gaan met de mengverhouding en anderzijds door het gebruik van schone brandstoffen als Aspen en Ecomaxx Bikefuel2.

De mengverhouding is voor veel bromfietsers een lastig punt. Zo zijn er heel veel rijders die nog op de zeer ouderwetse manier 1:30 of 1:35 mengen. Dat is beslist niet nodig. De meeste brandstoffen en oliën zijn zo goed dat een mengverhouding van 1:50 of 1:60 heel goed haalbaar is, zonder dat de motor schade oploopt. Het is een kwestie van opletten.

Puch66 heeft in augustus 2017 al met success kennis gemaakt en gereden met het nieuwe product Ecomaxx Bikefuel-2.

Als club staan we er niet alleen voor. We hebben andere clubs uitgenodigd om zich ook aan te sluiten. En inderdaad, eind december 2017 / begin januari 2018 bleken nog meer clubs het met onze visie eens te zijn en dat we dus iets moesten doen aan die overlast die we niet bedoeld tòch mede veroorzaken.

Het zijn de volgende clubs:

De Bokkeriders uit Zuid Limburg www.bokkeriders.com

De Zündapp Veteranenclub zundappveteranenclub@gmail.com

De Vette Bougie uit Brabant www.devettebougie.nl

Oldtimer bromfiets Club Halfgas www.halfgas.nl

Sparta Bromfietsclub   www.spartabromfietsclub.nl

Kreidler Club Oost Nederland www.kcon.nl

De Yamaha FS1 Club www.yamahafs1.nl

Bromfietsclub E.L.V.I.S   www.bromfietsclubelvis.nl

We hopen dat nog méér clubs zich zullen aansluiten.

Het blad “Bromfiets” van uitgeverij Target Press zal ook aandacht schenken aan de problematiek rond tweetakt bromfietsen met betrekking tot de strengere milieueisen.

Bij De Zündapp Veteranen Club is het nieuwe product Triboron getest. Dit product zorgt ervoor dat je geen uitlaatgassen meer ruikt en dat de rook of walm helemaal verdwijnt. Op zich al een heel goede zaak. Maar we blijven zitten met de Tolueen en Benzeen, die in de EUR 95 zit en er hoe dan ook via de uitlaat weer uitkomt. Hier hebben de benzines van Aspen en Ecomaxx Bikefuel wèl om gedacht. Er zit eenvoudig geen Benzeen en Tolueen in deze brandstoffen! Schoon spul dus. Er hangt wel een prijskaartje aan, maar de voordelen van schoon rijden zijn ons insziens veel waardevoller. Met een gemiddeld kilometrage per jaar van zo’n 1000 tot 1500 kilometer, hebben we het over méérkosten op jaarbasis van zo’n EUR 35 tot 55 per bromfiets.

Ook de Bokkeriders gaan testen. In het heuvelachtige Zuid Limburg heb je weer met andere omstandigheden te maken.

Puch66 is reeds aan het testen en de resultaten zullen zeer binnenkort wel beschikbaar komen.

Van Gelder Olie BV Nijmegen, importeur van Aspen en fabrikant van de Ecomaxx Bikefuel2 ( en -4) heeft vertegenwoordigers van de deelnemende clubs uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek. Hetzelfde doet Future2green Wageningen, de importeur van Triboron-2.

We hopen daarmee meer inzicht te verkrijgen zodat we mèt alle rijders en liefhebbers van twee- en viertakt oldtimer bromfietsen toch onze verantwoordelijkheid kunnen tonen en in gesprek komen met de (lagere) overheid, vooral die in de grote steden.

Op deze pagina lees je voortaan hoe het ons vergaat. Hoe we straks kans zien om met schoon rijden evenveel plezier te beleven als -zeg- een jaar geleden.

Wil je ook meedoen? Of vind je dat jouw club ook het schoon rijden vignet moet voeren? Stuur dan een mail naar Puch66nl@gmail.com

17.02.2018

Fred Teunissen heeft op 16 februari Triboron-2 ontvangen. Hij gaat het spul testen in een verhouding 1 op 100 met Aspen 4 takt. Geen Benzeen, Tolueen en Ethanol!.. “Misschien wel het beste wat je met een tweetakt tegenwoordig kan halen. Misschien worden we nog schoner dan een moderne auto”, laat Fred weten. Henk de Kaste wacht nog even op wat beter weer. Ook zijn ervaringen delen we met jullie.

Maar eerst nòg iets. Het Ethanol aandeel in de EUR 95 gaat het komende jaar omhoog van 5% naar 10%. Onze technische mannen zijn er zeker van dat we daar last van gaan krijgen!..

Waarom die E10

Bijmenging met bio-ethanol betekent dat de brandstof voor onze tweetakt brommers voor een deel uit zogenaamde ‘hernieuwbare’ energie bestaat. Hernieuwbare energie is het antwoord op de eindige voorraad fossiele brandstoffen. Verder is bio-ethanol een wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Met bio-ethanol kan de CO2-uitstoot van het wegverkeer worden verlaagd.

De naam E10 geeft aan dat het een mix is van 10% ethanol met 90% benzine. Normale Euro 95 (of SuperPlus 98) mag tot maximaal 5% ethanol bevatten. Circa 90% van de auto’s kan probleemloos E10 tanken.

E10 is natuurlijk nu ook al op sommige plekken verkrijgbaar maar het mag duidelijk zijn dat er ook in Nederland een verplichting zal komen. Dat houdt in dat tankstations verplicht E10 moeten aanbieden. Het tijdspad voor die verplichting is nog niet helemaal uitgestippeld maar de staatssecretaris heeft recent uitgesproken dat dit vóór 2020 zal zijn!  (Bron: ANWB)

Benieuwd hoe het verder gaat? Kijk dan later weer op deze site en lees dan de volgende update.

18.02.2018

Hallo allemaal,

Gisteren en vandaag  45 km gereden en deze keer een paar stukken volgas 55 km/u.
Met de gasnaald in de laagste positie nam hij beter op en de neiging om te verzuipen tijdens stationair draaien was ook meteen een stuk beter. In totaal nu 100 km gereden met 1 op 100 Triboron in combinatie met Aspen-4
Ik ben helemaal om. Het is absoluut veilig voor een standaard of licht gekieteld blokje. Dus voor de meeste leden van de club.
Verder ga ik vanaf nu testen met Shell 98 octaan en Triboron.
Ik verwacht geen grote verschillen en het zou leuk zijn om te kunnen zeggen dat die combinatie ook veilig is.

Vriendelijke groeten,
Fred Teunissen

21.02. 2018

Gisteren heeft Henk de Kaste diverse producten getest.

Gereden  met:

Gastrol                                     1 op 70                           geen probleem        nog een klein beetje rook

MPM  olie                                1 op 80                           geen probleem        nog een klein beetje rook

Triboron                              1 op 100                     geen probleem        geen rook

Carter olie  Kroon SAE 30 MINERAAL,  de olie waar vroeger mee grsmeerd werd: tot 1 op 70 ging het goed. Geen rook, geen pobleem. Daarna een vastloper. Wel is de olie beter dan vroeger voor smering maar niet voor oude keringen; die lossen na langere tijd op in deze olie. Ook geeft deze olie na gedruis een aanslag op de zijkant van de zuiger. De MPM is al door een Puch rijder uit Den Haag  een jaar gebruikt in een schone moter en na loshalen was er weinig aanslag in de cilinder en zuiger.  Henk gaat dit jaar 1 brommer op Triboron laten lopen en 1 op MPM olie.

22.02.2018

De testresultaten van Henk en Fred met Triboron lijken op elkaar.
Fred gaat dit jaar afwisselend met Aspen4 en Shell 98 octaan rijden, allebei gemengd met Triboron 1 op 100.
En zegt hij: “Nauwelijks verschil te merken maar op Aspen liep hij ietsje mooier. Af en toe een klein hikje in het bovenste toerental. Heeft mogelijk toch te maken met een iets andere afstelling van de carburateur. Ik vond het te koud vandaag om dat verder te proberen. Ik probeer dat nog eens onder iets betere weersomstandigheden”.

23.02.2018

Vandaag werd bekend dat het onze overheid ernst is met het terugdringen van de CO2. Het Klimaatakkoord is een serieuze zaak geworden en Nederland schijnt voorop te lopen!..

De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030!.. Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Nou dat wordt nog wat!..

26.02.2018

Handhaving milieuzone brom- en snorfietsen start! ( uit de Nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam)

De gemeente Amsterdam zet informatieteams en gastheren van het gemeentelijke team Handhaving & Toezicht in voor de milieuzone brom- en snorfietsen. De campagne herinnert achterblijvers eraan dat zij snel een ander vervoermiddel moeten regelen. Na 1 mei worden overtreders beboet.

Nu de milieuzone is ingevoerd, werkt de gemeente aan handhaving en bewustwording. Rondrijdende scooters worden met camera’s gecontroleerd en overtreders krijgen een waarschuwingsbrief thuis. Handhavers en informatieteams spreken brom- en snorfietsers op straat aan en bezoeken buurten waar nog veel oude scooters rondrijden. De handhaving wordt ondersteund met een campagne met posters in de stad en video’s op Facebook. Daarin vertellen scooterrijders over hun zoektocht naar schoner vervoer, variërend van bakfiets tot elektrische fiets of tijdelijke ontheffing. Met een ontheffing kunnen berijders nog maximaal drie jaar vooruit.

Gezondere lucht

De milieuzone voor brom- en snorfietsen is een van de vijf milieuzones in de stad. Er zijn ook zones voor autobussen (touringcars) en taxi’s. De milieuzones zorgen ervoor dat de lucht in de stad steeds gezonder wordt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/scooter

13.03. 2018

Vanmorgen werd de afspraak gemaakt om op vrijdag 6 april op bezoek te gaan bij Future2green in Wageningen; de importeur van Triboron-2
Vertegenwoordigers van de onder 10.02.2018 ( zie boven) genoemde clubs worden om 14.30 uur verwacht.
Na een inleiding en presentatie over Triboron producten is er ook gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met dit product.
Zoals bekend hebben leden van de Zündapp Veteranen Club en Puch66 al testritten gemaakt. De resultaten waren zeer goed. Méér daarover op 6 april.
 
Future2green heeft ook redactieleden van het blad Bromfiets en de voorzitter van de FEHAC (afd. Tweewielers) uitgenodigd om te komen. Als laatste schuift een nieuwe club aan. Het zijn de vertegenwoordigers van O.B.C. De Bollenstreek.
Voor dié personen die op 6 april al een bepaalde hoeveelheid van de Triboron mee willen nemen, bestaat die mogelijkheid na afloop van de introductie.
 
En dan ook nog: RTV Utrecht gaat tweede helft april televisieopnames maken met Puch66 voor het programma “Brunner door de Bocht” om de gevolgen van de steeds strenger wordende beleidsmaatregelen ten aanzien van 2-takt brommers te toetsen bij bromfietsliefhebbers. Programmamaker Mevr. Jansen van Galen heeft verzocht of wij de presentator van het programma – Edo Brunner – op een Puch van onze club mee kunnen laten rijden! Nou dat kan!
Uiteraard zijn we dan in de gelegenheid om zowel de Alkylaat benzines als de Triboron goed voor het voetlicht te brengen en zo onze betrokkenheid bij schoner rijden aan te tonen. Van Gelder Olie Nijmegen zorgt voor de juiste brandstof.
 
Na ons bezoek aan Future2green staat wat later in april een bezoek aan Van Gelder Olie Nijmegen op het programma. Ook daar krijgen we een presentatie over de producten voor onze brommers. Een exacte datum volgt nog.
 

19.03.2018

PERSBERICHT

HET KAN: TWEETAKT MOTOR ZONDER STANK EN ROOK

TRIBORON SMEERMIDDEL VERVANGT TWEETAKTOLIE

Het is een van de grootste ergernissen rond de tweetaktmotor: de stank en rook van de verbrande olie. Alleen is juist die aan de benzine toegevoegde tweetaktolie onmisbaar voor de smering van iedere tweetaktmotor. Ongeacht of die nu in een bromfiets, scooter, crossmotor, aggregaat, kettingzaag of buitenboordmotor gebruikt wordt. Maar opvallend genoeg is de oplossing eenvoudig en hoogst efficiënt: vervang de tweetaktolie simpelweg door een ‘’schoon’’ smeermiddel.

Dat smeermiddel is er nu. De naam is Triboron en het wordt op de markt gebracht door het Nederlandse bedrijf Future2green. Een onderneming gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor een betere luchtkwaliteit. Het baanbrekende smeermiddel Triboron is samengesteld op basis van boron. Boron heeft sterk wrijving verminderende eigenschappen en voorkomt metaal op metaal contact. Triboron vervangt geheel de tweetaktolie en wordt ook nog eens in een ‘’schrale’’ mengverhouding van 1:100 in plaats van de gebruikelijke 1:50 toegepast. Te gebruiken voor zowel mengsmering als in gescheiden smeersystemen.

Het resultaat is verbluffend: geen rook en geen typische tweetakt stank meer!  En het gebruik van Triboron brengt meer voordelen met zich mee. Minder interne wrijving, minder slijtage en minder vervuiling. Verder een reductie in uitstoot van CO, koolwaterstoffen en fijnstof (tot wel 70%) en een vermindering van het brandstofgebruik. Dankzij de krachtige antibacteriële werking van boron is de kwaliteit van de brandstof ook na een langere periode van stilstand, bijvoorbeeld na de winterstalling, nog optimaal. Voor de toepassing van Triboron is overigens geen enkele technische aanpassing van de motor nodig. Alleen vervangen van de tweetaktolie door Triboron is voldoende.

Triboron is leverbaar in  500 ml verpakking als Triboron 2-takt concentrate voor mengsmering en Triboron 2-takt injection voor geschieden smeersystemen. Meer informatie: www.future2green.eu.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd van der Zee

20.03.2018

Op vrijdag 20 april zijn de acht participerende bromfietsclubs  te gast bij Van Gelder Oliehandel BV Nijmegen voor de presentatie van de Ecomaxx Bikefuel producten. Bij Van Gelder weten ze er wel een boeiende en prettige middag van te maken. De bijeenkomst zal om 12.00 uur beginnen. Naast een uitleg over de producten is er ruimschoots gelegenheid om ook kennis met die producten te maken; tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen die door de Zündapp Veteranenclub en Puch66 zijn opgedaan door het testen van de Bikefuel producten. Elsemiek Hendrickx is belast met de Marketing & Communicatie bij Van Gelder Oliehandel BV. en zij zal dan ook aanwezig zijn.

Zo raken we steeds verder bekend met de mogelijkheden om schoner te gaan rijden. In amper 5 maanden zijn we gegroeid van (soms) walmende brommers naar clubs die zich, door samen te werken, verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en zo een steentje bijdragen aan de uitstoot van kwalijke en ziekmakende stoffen.

28.03.2018

De Zündapp Veteranen Club heeft op haar website een pagina Schoner Rijden geplaatst. Zij dragen ons initiatief al geruime tijd ook een warm hart toe en proberen net als wij nog meer clubs enthousiast te krijgen om mee te doen. In ieder geval kunnen we al vaststellen dat er steeds meer aandacht voor het schoner rijden komt. Dàt hebben we al gewonnen!

Wil je het artikel van de Zündapp Veteranen Club even lezen? Ga dan naar :

Schoner rijden.

04.04.2018

Oldtimer Bromfiets Club “De Bollenstreek” doet ook mee!

Oldtimer Bromfiets Club (OBC) Bollenstreek is een vereniging voor bezitters van een oldtimer bromfiets. Merken waar je hierbij aan kunt denken zijn Zündapp, Kreidler, Puch en Flandria. Het doel van OBC Bollenstreek is om de kennis die binnen de club aanwezig is met elkaar te delen en het behoud van oldtimer bromfietsen na te streven.

Voorzitter Adri Disseldorp neemt met drie leden deel aan de presentatie in Wageningen.

Hiermee komen we op 10 samenwerkende clubs. Best wel interessant!

06.04.2018

Vandaag waren we te gast bij Future2green in Wageningen om een presentatie bij te wonen over het product Triboron-2. Daarbij ging het over de voor- èn nadelen van dit product. In de afgelopen weken is er getest met Triboron-2. Zie de resultaten van zowel Puch66 als die van de Zündapp Veteranen Club.

Als één ding duidelijk is geworden, dan is wel dat we zelf stappen kunnen zetten om de oldtimer brommer schoner te kunnen laten rijden. En of dat nu met Triboron2 of met de Ecomaxx Bikefuels gaat, maakt niet zo veel uit. Het is een keuze. Maar als je het op jaarbasis bekijkt en je zet het totale kilometrage af tegen de kosten, dan hebben we het bij zo’n 1000 km per jaar over een meerprijs van nog geen EUR 40. Bij Triboron ligt dat iets gunstiger, maar daar hebben we nog te maken met de uitstoot van Tolueen en Benzeen.

Met vertegenwoordigers van alle clubs en Future2green is afgesproken dat per club één persoon verantwoordelijk is voor de inkoop van de Triboro2 producten. Op die manier kan Future2green rechtsreeks aan clubs een korting geven. En laten we wèl zijn, voor veel rijders gaat het soms om kleine bedragen…

Dank aan Sjoerd van der Zee en Chris Snijder voor de prettige ontvangst en de verzorging van de middag!

De volgende afspraak is op 20 april bij Van Gelder Olie in Nijmegen. De uitnodigingen voor die presentatie werden vandaag verstuurd door Dick Eppink van Van Gelder Olie BV. Wie goed geïnformeerd wil worden, mag deze presentatie ook niet missen.

20.04.2018

Op bezoek bij Van Gelder Olie BV in Nijmegen.

Met zo’n 17 personen van de “Schoner rijden clubs” stonden we rond 12.00 uur aan De Vlotkampweg in Nijmegen. Na een algemene babbel buiten bij het gazon en de voortreffelijke lunch binnen, begon de middag om 13.00 uur met de presentatie over de Ecomaxx Bikefuel 2 en 4. Een zeer duidelijk en bijzonder informatief verhaal, met veel details over de op ons afkomende milieumaatregelen. Achter de brandstoffen zijn heel wat jaren ontwikkeling en testen schuil gegaan, waardoor het nu mogelijk is dat veel tweewielers en andere voertuigen probleemloos van deze brandstof gebruik kunnen maken.

Ecomaxx Bikefuel2 kenmerkt zich wel het beste als zijnde de schoonst denkbare kant en klare tweetakt brandstof.

Wat wisten we al?

Dat gewone pompbenzine – de EUR 95 – componenten bevat die bepaalde metalen, zoals aluminium, koper en messing kunnen aantasten. Daarnaast kunnen er door gomvorming ook afzettingen in het brandstofsysteem komen. Denk aan de kunststof benzineslang, de afdichtingen in de carburateur en keeringen. Startproblemen en een onregelmatig lopen van de motor zijn daar het gevolg van. Maar wat anno 2018 helemaal belangrijk is, zijn de kankerverwekkende stoffen die in de EUR95 zitten. Benzeen, Tolueen en aromatische koolwaterstoffen. Gemengd met een kwalitatief slechte olie ( smeren doet het altijd wel) wordt de impact van deze brandstof nog verergerd. Rookwalmen en stank kent iedere bromfietsrijder wel. En je kunt niet langer zeggen “ ik kijk nooit achterom”. Rijden in clubverband zal je in ieder geval de ogen openen. Deze stoffen in de EUR 95 zorgen ervoor dat er met een negatieve blik naar bromfietsen wordt gekeken. Dat we niet welkom zijn in het binnenstedelijke gebied van Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Arnhem en ga zo maar door.

De uitstoot van aromaten bij één tweetakt bromfiets van vóór 1990 die op EUR 95 met mengolie rijdt, staat gelijk aan 47 auto’s die met een EUR 5 motor zijn uitgerust. (stadsrit). Wanneer de zelfde bromfiets wordt afgetankt met Ecomaxx Bikefuel2 loopt dit verschil terug naar 1 bromfiets op 13 auto’s! Bij de uitstoot van Benzeen loopt de verhouding van de eerdergenoemde 1 bromfiets op 47 auto’s terug naar 1 bromfiets op 4,7 auto’s met een EURO 5 motor.

De toegevoegde olie bij de Ecomaxx Bikefuel 2 is er een van de synthetische soort; een rookloze Ester 2-takt olie.

Waarom een Ester?

Ester olie hecht zich aan metaal en geeft zowel een betere smering bij de koude start als bij extreem hoge temperaturen en toerentallen. Ester moleculen zetten zich neer op metalen oppervlakken in de motor. Zo ontstaat een smerende filmlaag met een grote afschuifsterkte. Het resultaat: een beter smerende werking van de motorolie en minder inwendige wrijving in de motor (lager brandstofgebruik).

De polaire aard van Esters zorgt ook dat ze goede dispergeer- en oplosmiddelen zijn. Zo wordt voorkomen dat verbrandingsresten zich in de motor afzetten als lak of sludge waardoor de motor een veel schonere werking heeft.

Bovendien zijn Esters laag toxisch, biologisch afbreekbaar, hebben een laag vloeipunt, een zeer lage vluchtigheid, een hoge tot zeer hoge viscositeitsindex, een betere thermische stabiliteit en betere smerende eigenschappen. Voilà!.

Onze actieradius wordt sinds korte tijd niet langer bepaald door de inhoud van onze tank, maar door beleidsmaatregelen van de (lagere) overheid. Het is iets wat we ons terdege zullen moeten aantrekken.

De Fehac en het blad Bromfiets zijn onze pleitbezorgers bij die overheid. Beiden doen hun “stinkende” best om onze oldtimers in leven te houden. Maar we kunnen ze wel een handje helpen. Door zelf ook in actie te komen. Door aan te tonen dat het wèl anders kan! Smeer je nog steeds 1:35? Stop er dan mee. Meng op zijn minst met 1:50 met een hoge kwaliteit olie of stap over op de in deze artikelen genoemde schone producten. Je wint er alleen maar mee! En niet alleen jij, maar ook je omgeving.

Over de afgelopen weken hebben we dus kennis kunnen maken met de olievervanger Triboron2, de Aspen en de Ecomaxx Bikefuel brandstoffen, die geschikt zijn voor onze brommers. Onze leden Fred Teunissen en Henk de Kaste, alsmede de mannen van de Zündapp Veteranen Club hebben deze producten in wisselende samenstelling uitvoerig getest.

In feite staat niets ons in de weg om het schone pad op te gaan! Laten we het dan ook doen! Doe iets om de uitstoot van je brommer drastisch in te perken. Maak dat we fietsers en wandelaars niet langer met dichtgeknepen neus hoeven aan te kijken. Voor een luttel bedrag ben je al een heel eind op de goede weg.

Tijdens ons bezoek aan Van Gelder Olie stonden er een Kreidler, een Zündapp, een Yamaha en een klassieke motor binnen in hal van het pand. De tweewielers waren afgetankt met Ecomaxx Bikefuel. De klassieke motor werd als eerste gestart. Terwijl de motor netjes liep kwam er geen rook uit de uitlaat. Als je je hand achter de uitlaat hield, rook je een neutrale geur; in ieder geval geen vette stank! Hetzelfde gebeurde bij de Zündapp en de Yamaha. Geen rookvorming, geen stank bij een rustig lopende motor.

De voordelen van het gebruik van de Ecomaxx brandstoffen zijn legio.

Geen Tolueen en Benzeen. Geen Ethanol. (Bij EUR 95 nu nog 5% maar zeer binnenkort gaat dit naar 10% en wellicht naar een nog groter aandeel)

Prijs:

Natuurlijk is de prijs van de producten een ding om over na te denken. Maar wat we al eerder schreven geldt nog steeds.

Als je naar het jaarkilometrage van je brommer kijkt (gemiddeld zo’n 1000 km) dan hebben we het over een bedrag van circa EUR 37,50 aan méérkosten om schoner te rijden op Ecomaxx Bikefuel2. Is je portemonnee wat minder gevuld en moet je op de kleintjes letten, begin dan met Triboron-2. Tien tankbeurten kosten je EUR 29,50 ( of wat minder als je het via je club inkoopt). Dat is EUR 2,95 extra op een tank van 5 liter. Nou, het lijkt ons dat je dat wel voor je hobby over zult hebben.

Is dit nu alles? De beide producten benoemen en  testen; de bezoeken aan Future2green en Van Gelder Oliehandel?  Nee, natuurlijk niet. We gaan verder met schone brandstof en we houden jullie op de hoogte. In het nieuwste nummer van het Blad Bromfiets (nummer 3 / mei-juni 2018) staat een uitgebreid artikel van redacteur Joop Sijses. Joop neemt je mee naar alles wat er via de uitlaat van je brommer uitgegooid wordt en gaat in op de voor- en nadelen van de hierboven beschreven producten. Kopen dus dat blad bij de Bruna, de Readshop of bij de boekhandel.

We hopen dat, na het lezen van onze artikelen en het stuk in het blad “Bromfiets”,  nog veel meer clubs zullen aanhaken om mee te doen met ons initiatief om schoner te gaan rijden. Het is verdomd de investering waard en je motor wordt er ook vrolijker van.

23.05.2018

Gisteren is de nieuwe aflevering van “Brunner door de Bocht” op RTV Utrecht uitgezonden. In die aflevering rijdt presentator Edo Brunner met ons mee om zelf te ervaren hoe het is om op een tweetakt brommer ” van alles uit te stoten”! Of valt het allemaal wel mee?.. In een mooi bos tussen Doorn en Langbroek gaan we in gesprek. Na terugkomst in Doorn wordt ook de vertegenwoordiger van Milieudefensie in de gelegenheid gesteld om haar standpunt uiteen te zetten. Ze spreekt haar waardering uit voor de manier waarop we met de milieu problematiek omgaan en  meehelpen om oplossingen te zoeken.

Voor ons een reden om in contact te blijven met Milieudefensie.

Kijk de volledige uitzending hier terug.

18.06.2018

Van Rob Horstmanshof van de Zündapp Veteranenclub ontvingen we het volgende bericht.
 
Beste collega oldtimer-bromfietsclubs,
 
Alweer enkele maanden geleden hebben wij elkaar ontmoet bij van Gelder in Nijmegen of bij Future2Green in Wageningen. De reden van de stilte van afgelopen tijd lag natuurlijk aan het fraaie weer, want er moest  gereden worden en hopelijk hebben jullie dit met net zoveel plezier gedaan als ik.
 
De reden van dit mailtje is de negatieve ontwikkeling voor de tweetakt bromfiets in de gemeente Den Haag. De nieuwe gemeenteraad van Den Haag heeft in zijn coalitieakkoord vastgelegd de tweetakt bromfiets per 2020 niet meer toe te laten in de gemeente Den Haag. Er wordt niet gesproken over uitzonderingen voor de oldtimer bromfiets en dat verontrust mij.
Nu kan ik dit probleem in Den Haag laten, maar vroeger of later gaan meerdere gemeenteraden dit overnemen, want Groen Links heeft zitting genomen in veel stadsbesturen.
Ik heb eergisteren namens het bestuur van de Zundapp Veteranen Club via mail contact opgenomen met de Fehac en hun gevraagd wat er kan worden gedaan om dit tij te keren.
Het blad Bromfiets heb ik ook geïnformeerd en hun verwezen naar onze webpagina: https://www.zundappveteranenclub.nl/2018/06/15/milieuzone-den-haag-fehac-advies/
 
Het is onze mening dat wij via een organisatie als de Fehac (waar de ZVC bij aangesloten is) moeten protesteren, aangezien de Fehac bekend is in politiek Den Haag en daar ook lobbywerk verricht voor tweewieler oldtimer clubs in Nederland.
Demonstreren met walmende uitlaten op bijvoorbeeld het Malieveld is een minder goed idee.
 
Ik wilde jullie graag hierover inlichten en zodra ik een reactie van de Fehac ontvang, zal ik jullie informeren.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens het bestuur van de ZVC,
Rob Horstmanshof
secretaris en web beheer ZVC
 
 

01.07.2018

Vandaag is er een groot protest in Hoek van Holland. Den Haag wil per 2020 alle tweetakt brommers en scooters gaan verbieden. Dat heeft de nieuwe coalitie van de gemeenteraad nu eenmaal beslist. Een niet zo prettig bericht dus! Waar ook hier weer aan voorbij gegaan wordt, zijn de mogelijkheden die door ons al eerder geschetst zijn. Het gebruik van schonere brandstoffen als de Alkylaat benzines en hoogwaardige synthetische olieën.

Lees het onderstaande artikel uit het AD van verslaggever Ingrid de Groot.

Voldoende reden om het gebruik van de Aspen, Ecomaxx Bikefuel2 (of-4) , Triboron2  nog verder te stimuleren.

01.07.2018

Ook op Radio 5 in het programma “Open Huis” op zaterdagmidag 7 juli zal tussen 14.00 en 16.00 uur aandacht geschonken worden aan de bromfietsen. Wout Meppelink van het blad “Bromfiets”, zal onder meer uitleg geven over de mogelijkheden om schoner te rijden.! Advies? Even luisteren! Live vanaf het circuit in Assen.

8 oktober 2018

Vanavond hebben we de fractievoorzitters van de politieke partijen van de gemeente Utrecht met een uitgebreide email benaderd.

Zo hopen we dat het onderwerp vanzelf op de agenda komt, dat er inzicht over onze aanpak van de milieuproblematiek ontstaat en dat we op een of andere manier met de politieke partijen in gesprek komen.

Natuurlijk zijn we heel benieuwd, wié van de partijen gaat reageren.

Wie we benaderd hebben?

Heleen de Boer – GroenLinks

Cees Bos – Stadsbelang Utrecht

Henk van Deún – PVV

Dimitri Gilissen -VVD

Rick van der Zweth – PvdA

Sander van Waveren – CDA

Rachel Streefland-Driesprong ChristenUnie

Tim Schipper SP

Tim Hofman Student en Starter

Eva van Esch Partij voor de Dieren

Maarten Koning – D66

Burgemeester Jan van Zanen

Tot de volgende update!

15 oktober 2018

De FEHAC Commissie Duurzaamheid neemt vervuiling door oldtimers serieus. De mogelijkheid om schonere brandstof te kunnen tanken in oldtimers en de daardoor verbeterende luchtkwaliteit zijn bij de FEHAC Commissie Duurzaamheid belangrijk thema’s. Ook oldtimersbezitters – zoals wij – moeten weten wat zij kunnen bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit in steden en op het platteland. Daarbij komt nog dat de motoren van klassieke voertuigen nog meer ethanol in benzine slecht verdragen en schade kunnen oplopen. Voor de FEHAC was het hoog tijd om eens op een rijtje te zetten wat er nu al aan nieuwe en schonere vervangende brandstoffen op de markt is.

Wij beperken ons dan wel tot Ecomaxx Bikefuel2 en Triboron 2, maar ook voor dieselvoertuigen ( klassieke vrachtwagens bijvoorbeeld) zijn volop mogelijkheden. Zo vertelde Ewald Breunesse van Shell Nederland over het product GTL, dat met name in oude dieselvoertuigen een zeer belangrijke reductie levert op het gebied van uitstoot, geur en zelfs geluid! Knap werk. Zo kunnen ook de prachtige oude DAF’s, Volvo’s en Scania’s blijven rijden en meedoen aan klassieke toertochten. Maar ook de nieuwe dieselwagens kunnen dit al gebruiken!

Kijk op de volgende filmpjes waar Peter van Gelder / Van Gelder Olie respectievelijk Sjoerd van der Zee over hun producten praten: We hebben het over Exomaxx Bikefuel en Triboron 2.

Peter van Gelder:

9 december 2018

Op 11 oktober ontvingen we al een reactie van het secretariaat van de Burgemeester. Da’s best wel snel. Een bevestiging van de ontvangst van ons schrijven èn dat ons verzoek voor behandeling was doorgestuurd naar de verantwoordelijke wethouder, Dhr. Everhardt.

En toen bleef het stil. De wettelijke termijn voor gemeentes om te reageren staat op zes weken. Dus… 

Na twee “herinneringen”, een op 1 november en een tweede op 1 december komt er gelukkig op 7 december een reactie van het secretariaat van wethouder Everhardt en wordt gemeld dat “de vakinhoudelijke specialisten bezig zijn met uw bericht/vraag en dat wij hen hebben gevraagd om een update over de stand van zaken.

Nu maar hopen dat ze vóór het einde van het jaar echt met een reactie komen. We wachten het maar af. We houden jullie op de hoogte.

11 december 2018

Goed berichtvan Tom Haanstra ( “Bromfiets”) in het clubblad van de PTCN!

Het blad Bromfiets  en”Den Haagschen Puch” organiseren 26/27 januari voor de 30e en laatste keer de Kahwe Klahwe rit.

In samenwerking met Van Gelder Olie Nijmegen, Future2green Wageningen èn Esso zal deze rit helemaal schoon gereden worden.

Van Gelder Olie zorgt ervoor dat je een gratis volle tank Ecomaxx Bikefuel2 meekrijgt. Wil je dat niet maar kies je voor Trobron2, dan kun je gratis Esso 98 tanken met de toevoeging van Triboron2. Gemeenteraadsleden van Den Haag zijn uitgenodigd om getuige te zijn van het feit dat het het echt anders kan.

Puch66 vindt dat dit een uitstekend gebaar is. Samen kunnen we iets gedaan krijgen. En zo ontstaat er steeds meer betrokkenheid!

15 december 2018

Vandaag stond Puch66 op de Classics Beurs in Houten. Gastheer Titus Nietsch met zijn crew had voor alles gezorgd. Puch66 heeft inmiddels een vaste plek. Dat is beursplaats 339 in Hal 3. Achter ons stond Puchshop Wageningen / Future2green (Triboron2).

Op onze stand hadden we de Puch66 kraam neergezet. Met twee stuks Tomos 4L, twee stuks Puch VS50, een Puch Monza, en een Puch MC50, Parasols, Beachvlaggen, een statafel en jerry cans Ecomaxx Bikefuel2 trokken we zaterdag flink de aandacht. Dat resulteerde in een drukte van belang, omdat ook het grote TV scherm stond opgesteld. Daarop lieten we foto’s en filmpjes zien. Er werd veel uitleg gegeven over de schone brandstoffen, zoals we die inmiddels “omarmen”. Folders en flyers over deze producten lagen op de kraam, op tafel en bij de brommers en die vonden gretig aftrek!

En weet je? Het aantal gebruikers van deze brandstof en dit smeermiddel neemt steeds meer toe.  Dat is een uitstekende zaak.

Van “Bromfiets” weten we sinds vandaag dat het ernst gaat worden op 27 januari in Den Haag. We gaan voor absoluut schoon. Niet één brommer zal blauwe rook uitstoten. Zo kunnen we overtuigend laten zien dat het echt anders kan en dat oldtimer bromfietsclubs de milieuproblematiek serieus te lijf zijn gegaan. Zelfs de pers is uitgenodigd om – jawel – mee te rijden. Feest dus. En hopen dat het redelijk weer zal zijn.

Zorg dat je er bij bent. Kom in ieder geval kijken.

03-01.2019

Het fiasco van de Haagse Vreugdevuren zal niemand ontgaan zijn. De beelden die we tijdens Oudejaarsnacht en op Nieuwjaarsdag zagen tarten elke beschrijving.

Het ontging ook Theo van Gemert niet. Als oud Brandweercommandant schreef hij op 3 januari een briefje naar de Volkskrant! Lees even mee:

25.01.2019 De gemeente Utrecht…

Na de nodige emails vanuit onze club met dito verzoeken om toch vooral antwoord te geven op ons schrijven van 8 oktober 2018 hebben we op 25 januari een reactie gekregen. In het komende nummer van Puch66 Magazine hopen we er meer over te kunnen schrijven. Want wat is het geval? Op de meest prangende vraag, die of we na 1/1/2020 nog steeds de milieuzone in mogen met onze schone brommers, werd geen antwoord gegeven. Alhoewel de media (o.a De Volkskrant) er reeds over berichtten, blijkt nu dat de gemeente dié datum nog niet heeft vastgesteld. Wèl is de gemeente blij dat we het voortouw hebben genomen om met schone brandstoffen te gaan rijden. In het voorjaar horen we daar meer over. Vooralsnog geen probleem zou je denken. En toch, de gemeente heeft al twee brommer-routes vastgesteld. Eén die betrekking heeft op de binnenstad en een andere die het gebied Papendorp aangaat.De rode lijn geeft aan dat brommers daar niet mogen komen.

Mevr. Gunnink, projectleider Luchtkwaliteit van de gemeente Utrecht wil wèl met ons in gesprek over de brief. Dat is dan weer positief. We gaan het gesprek aan!

8 februari 2019

Door diverse media werd aandacht geschonken aan de reuk- en rookloze 30e Kauwe Klauwe meeting in Den Haag. Voorwaar een hele beste prestatie, die zonder de medewerking van Van Gelder Olie Nijmegen ( Ecomaxx Bikefuel2); Future2green Wageningen ( Triboron2) het mooiste bromfietsblad ” Bromfiets” uit Moordrecht en Esso Nederland niet mogelijk was geweest.

Alle brommers reden dus op superschone brandstof!Een reactie kon niet uitblijven; temeer daar wethouder van Tongeren ook even aanwezig was. Jawel!

Groep de Mos in Den Haag komt nu op voor de eigenaren van klassieke tweetakt brommers, die meestal ook verenigd zijn in landelijke Puch en Tomos-, Kreidler-, en Zündapp-clubs en op mooie zomerse dagen in colonne ritjes maken zoals in deze stad op Kouwe Klauwendag. Het is de jaarlijkse herinnering aan de romantische Haagse ‘jeugdbendesdagen.’

The Ladykillers van weleer verdienen bescherming, vindt raadslid Jelle Meinez. De oldtimers zijn er niet alleen om in kelders mee te pronken. Bescherming ook tegen politieke partijen als GroenLinks, die letterlijk en figuurlijk overal hun neus voor ophalen.

In Amsterdam zijn ze verboden. Maar in Rotterdam is de milieuzone door de VVD weer teruggedraaid. En in Den Haag wijst Groep de Mos de Haagse wethouder van milieuzaken – Liesbeth van Tongeren – vooralsnog voorzichtig en onderdanig op het bestaan van nieuwe brandstoffen zoals Triboron en Ecomaxx 2, waardoor oude brommertjes zo goed als volledig reuk- en rookvrij in de stad kunnen rondrijden.

En mocht Van Tongeren de eigenaren van de oldtimers dat plezier niet gunnen, dan heeft raadslid Jelle Meinesz een compromis in zijn achterzak: dan alleen op weekend- en feestdagen.

Toch benieuwd hoe wethouder van Tongeren en haar fractie omgaan met het verschenen rapport over de Vreugdevuren tijdens Oudejaarsnacht. Daar ging toch heel wat gore troep de lucht in. ( zie krantenartikel uit de Volkskrant hierboven). En wel zóveel…; dat kunnen we in geen 20 jaar met onze brommers voor elkaar krijgen. Maar ja in de politiek moet je nu eenmaal “keuzes” maken hè. Elke dag maar weer!… Best wel een verantwoordelijkheid!..

9 februari 2019 :

Van Omroep West ( Den Haag):

DEN HAAG – Directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag vindt het een slecht plan om tweetakt-brommers in Den Haag een ontheffing te geven op feestdagen en in het weekend. Dat zei ze zaterdagochtend bij mediapartner Den Haag FM. Ze reageerde daarmee op een plan van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat tweetakt-brommers per volgend jaar in heel Den Haag verboden zijn. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat er op feestdagen en in het weekend een speciale ontheffing komt. ‘Ik wil ook schone lucht in het weekend, op zondagen en in de vakantie. Dus: ja, het is een slecht plan’, zei Weening.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Jelle Meinesz zei eerder dat oude brommers niet per definitie vies zijn. Volgens hem zijn zelfs speciale brandstoffen verkrijgbaar waardoor de oude brommertjes zo goed als volledig reuk- en rookvrij kunnen rondrijden.

In Amsterdam mag het wel

In Amsterdam is een soortgelijke regel al van kracht en het lijkt Meinesz wel wat dat de uitzondering ook in Den Haag wordt opgenomen in de nog uit te werken maatregel. Het raadslid noemt de brommers onderdeel van de Haagse cultuur.

(redactie: Heleen Weening gaf in een interview in 2017 nog aan dat “Duurzaam Den Haag wil aansluiten op de leefwereld van mensen..” ( wat dat dan ook mag betekenen)). Ook van Duurzaam den Haag hebben we niets gelezen over de vreugdevuren. Zelfs niet op hun website. Dat is toch wel even wat anders als “hoe krijg ik meer mussen in mijn tuin“…

Ondertussen gaan Puch66 en vriendenclubs gewoon verder! Met schone brandstoffen!

8 november 2019

DEN HAAG laat van zich horen. Op donderdag 14 november 2019 vindt er een raadsvergadering plaats over de beleidsnota van GroenLinks – Mevr. Liesbeth van Tongeren.

Eergisteren hebben we ons als Puch66 maar weer eens bemoeid met de Gemeente Den Haag.
Na “Kauwe Klauwe”en de aanwezigheid daarbij van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks wethouder) is het stil gebleven.
De Haagse Stadspartij en de CU/SGP hebben daarna wel een lans gebroken voor ons als oldtimer bromfietsbezitters.
Tot op heden heeft dat nog niet tot iets positiefs geleid.
 
Voldoende reden leek ons, om daarom eens te schrijven naar de Gemeenteraadsleden om te horen wat de plannen voor 2020 nu gaan worden.
Datzelfde hebben we eergisteren ook bij de gemeente Utrecht gedaan. (Die hebben dezelfde dag nog gereageerd en een uitnodiging voor een gesprek staat / lijkt eraan te komen!)
 
Vanmiddag reageerde Judith Klokkenburg van de ChistenUnie/SGP – Den Haag. Dat is tenminste een hartverwarmende reactie!
 
In haar reactie  roept zij op om op donderdag 14 november 2019 aanwezig te zijn bij de behandeling van de beleidsnotitie “Aanpak Schoon Vervoer” van GroenLinks. Mevr. Klokkenburg adviseert ook om spreektijd aan te vragen, om zo van je te laten horen.
We denken dat dàt dus helpt om raadsleden tot “inkeer te brengen” met de huidige voorstellen.
Het voorstel van Mevr. van Tongeren komt erop neer dat oldtimer bromfietsbezitters voor zo’n 10 weekenden per jaar een ontheffing kunnen aanvragen. 
Dat is niet echt veel en helemaal niet als het (vaak) schitterend weer is.
Uit de verdere bijlagen blijkt weliswaar dat Mevr. van Tongeren gesproken heeft met belanghebbenden (…) ,maar dat vinden we nogal mager. Het is (gelukkig dan) de FEHAC maar voor de rest (en met name) scooterdealers.. Die scooterdealers hebben ons inziens geen enkel belang bij oldtimer bromfietsen en het is maar zeer de vraag of de jongeren die nu op scooters rijden, waarde hechten aan schoon rijden om te kunnen blijven rijden.
 
Het is dus van groot belang dat “we” ons laten horen. 
Zo laat je zien dat de groep oldtimer bromfietsbezitters groot is, maar ook dat hun aandeel in de vervuiling echt minimaal is.
In één van de bijlagen van de beleidsnota staat dat er tellingen gedaan zijn. 
In die tellingen met 13.00o voertuigbewegingen zijn slechts 19 voertuigbewegingen (0,15 %) geteld voor oldtimers, waarvan 11 unieke voertuigen
Het is niet duidelijk of het bij de 19 om oude auto’s, motoren of bromfietsen gaat!..
Het mag duidelijk zijn dat er dus geen enkele reden is om het rijden op oldtimer bromfietsen te beperken of – nog sterker – aan banden te leggen. De uitstoot is gewoon verwaarloosbaar.
Maar je ziet: we pakken eerst de kleintjes aan; daarna de rest.
 
De ervaringen van Puch66 zijn helaas zo, dat we als Utrechtse club niet als direct belanghebbende in de milieuproblematiek van Den Haag worden gezien. Dat hebben we al eerder duidelijk gemerkt tijdens de twee hoorzittingen in Amsterdam eind 2017.
Het is dus belangrijk dat een zo groot mogelijk aantal Haagse rijders  naar de raadsvergadering gaan, en tevens spreektijd aanvragen. (Max 5 minuten per persoon); we zullen ons hoe dan ook moeten toeleggen op het gebruik van schone brandstoffen en op grond daarvan méér moeten kunnen bemachtigen dan 10 weekendjes per jaar.
Wat bijvoorbeeld te denken van – straks – Oudejaarsnacht. Als 1/3 aan pallets van vorig jaar op 31 december de lucht ingaat dan hebben we het nog altijd over ruim 1 miljoen kilo CO2!
Ter vergelijking: Een gemiddelde auto (bij 20.000 km per jaar) geeft 2,36 kilo CO2 per jaar. En een oldtimer bromfiets op schone brandstof?…
Daar hebben we het gewoon niet over.
 
Voor de rijders in Den Haag zou ik willen zeggen: Klim in Facebook en toeter het rond. Ook Puch66 zal op Facebook van zich laten horen.
 

19.11.2019 AMERSFOORT

 
Er moet een wonder gebeuren, wil de Amersfoortse binnenstad komende zomer op slot gaan voor brommers en scooters. Een meerderheid van de gemeenteraad verwijst het voorstel van GroenLinks, D66, PvdA linea recta naar de prullenbak.
In een door het gelegenheidstrio belegde vergadering op het stadhuis, lieten de politieke partijen vanavond geen spaan heel van het verbodsplan. ,,Dit is een onzinplan, juridisch niet haalbaar en alleen maar bedacht om de scooter- en brommerrijder te pesten”, stelde Tahsin Bülbül, fractievoorzitter van Denk bijvoorbeeld onomwonden. ,,Als je de binnenstad op slot gooit, dan moeten brommers en scooters omrijden om op hun plaats van bestemming te komen. En dat veroorzaakt alleen maar weer méér Co2-uitstoot.”

Autoluw

GroenLinks, D66, PvdA verkondigden gisteren in deze krant de binnenstad zomer 2020 verboden gebied te willen maken voor brommers en scooters, omdat ze een grote veroorzaker zijn van luchtvervuiling in Amersfoort. De rest van de stad zou dan in 2025 moeten volgen. Het verbod in het centrum kan gezien worden als een vervolg op het autoluw maken van de binnenstad, waar de gemeenteraad naar verwachting over twee weken een klap op geeft.

De koppeling tussen autoluw en brommerloos werd door de meeste partijen ‘belachelijk’ genoemd. ,,Binnenstadsbewoners mogen straks met de auto nog naar huis, maar hoe zit dat als ze een brommer hebben?”, aldus ChristenUnie-raadslid Gert Hunink. ,,Het is elitair om te zeggen: met een dikke SUV mag het wel, maar met een goedkoop tweetaktbrommertje niet.”

Wensdenken

Ook de VVD ziet niets in het plan. Enerzijds omdat het volgens de liberalen niet aan de gemeente is om Amersfoorters van de brommer te halen, anderzijds omdat een verbod onmogelijk te handhaven zou zijn. ,,Dit is wensdenken. Hebben jullie enig idee hoeveel scooters er rijden in de stad? En waar parkeren die scooterrijders als ze de binnenstad niet in mogen? Er is allemaal niet over nagedacht, en dus is het een heel slecht plan.”

De initiatiefnemers probeerden de kritiek te pareren, maar moesten uiteindelijk toezien hoe hun voorstel de grond in geboord werd. ,,Dit is een eerste stap”, probeerde D66’er Marjolein Perdok nog. ,,We willen niemand op kosten jagen, en geven brommerrijders hiermee tot 2025 de mogelijkheid hun voertuig op te gebruiken.” ,,En vervolgens voor 6000 euro een elektrische Vespa te laten kopen, zeker”, bromde Denk-voorman Bülbül.

bron: AD.nl – Artwin Kreekel

7 februari 2020

Brommerleed door foute benzine

Dat E5 brandstof voor oldtimer bromfietsen fout was, wisten we natuurlijk al. Nu komt scooter-rijdend Nederland er ook achter. Het regent klachten en scooter bezitters moeten dure reparaties laten uitvoeren. Toch een dure geschiedenis vanwege het milieu!..
Gelukkig dat we met onze oldtimer brommers kunnen kiezen. Ecomaxx Bikefuel2 ( nooit klachten) en een premium benzine gemengd met Triboron 2 smeermiddel. Ook aanbevolen voor scooter rijders!
Lees het volgende artikel in het AD van vandaag./
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/brommerleed-door-foute-benzine-tank-nou-toch-onderhand-die-e5~a1f10287/
 
 

20 februari 2020

 
Op 22 januari 2020 hebben een aantal rijders uit Den Haag, waaronder Marcel Plugge, een gesprek gehad met Liesbeth van Tongeren, GroenLinks wethouder.
Diezelfde avond nog stuurde Esther Langendam 9ook uit Den Haag en nauw betrokken bij dit feestje) ons een bericht met de uitkomst of conclusies van het gesprek, met daarbij de boodschap dat het nog niet gepubliceerd mocht worden. Eerst zou de Gemeente Den Haag een officiële mededeling doen. Welnu, die mededeling is dan gisteren gedaan.
 
Esther schreef:
“Er werd afgesproken een regeling uit te werken gebaseerd op maximaal 40 keer per jaar een ontheffing voor een periode van 12 uur.
Verder is afgesproken dat de gemeente de regeling jaarlijks evalueert en dat aanpassingen van de regeling op basis van de uitkomsten van de evaluatie mogelijk zijn. Op basis van het gesprek wordt de volgende regeling voor oldtimers in de concept beleidsregel ontheffingen voor de milieuzone voor brom- en snorfietsen opgenomen.

 

1) Voor een oldtimer kan ontheffing worden aangevraagd die geldt voor een periode van 12 uur op een bepaalde dag.
2) De periode van 12 uur is van 0.00 tot 12.00 of van 12.00 tot 24.00.
3) Per kentekenhouder kan maximaal 40 keer per jaar een ontheffing worden aangevraagd.
4) Ontheffingen kunnen online via de website van de gemeente van tevoren of op de dag zelf aangevraagd en afgegeven worden. Er wordt nog onderzocht of het gebruik van een app mogelijk is.
5) Bij een aanvraag beoordeelt de gemeente op grond van de door de RDW geregistreerde DET (Datum Eerste Toelating) of er sprake is van een oldtimer.
6) Per aanvrager wordt per jaar eenmalig leges in rekening gebracht van € 25.
7) De leges worden geïnd bij de eerste keer dat in een bepaald jaar een aanvraag wordt ingediend.”

 

NB Ook mensen die niet in Den Haag wonen kunnen een ontheffing aanvragen.
Einde citaat van Esther
 
 
En dan hieronder het bericht in het AD van 20 februari:
 

Puch mag alsnog 40 keer per jaar Den Haag in

Liefhebbers van oldtimer brommers mogen na het verbod op tweetakt brom- en snorfietsen eind dit jaar in Den Haag nog 40 dagdelen per jaar in de stad rijden. Dat heeft wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) vandaag bekendgemaakt. Deze uitzondering is tot stand gekomen na gesprekken tussen de gemeente en eigenaren van oldtimerbrommers. Vanaf december dit jaar mogen tweetakt brom- en snorfietsen (die een vervuilend soort motor hebben) van vóór januari 2011 der stad niet meer in. ,,Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid, dus daar werken we als college hard aan. Maar er zijn ook Hagenaars die enorm genieten van tradities zoals de Kouwe Klauwentoer’’, legt Van Tongeren uit. ,,Daarom hebben we met verschillende organisaties om de tafel gezeten en gekeken of we elkaar tegemoet kunnen komen. Deze regeling is hiervan het resultaat.”

Omruilregeling

De ontheffing is telkens geldig voor 12 uur: van 0.00 uur tot 12.00 uur of van 12.00 tot 24.00 uur. De gemeente gaat de regeling jaarlijks evalueren. Hagenaren die van hun oude brommer af willen, kunnen gebruikmaken van een omruilregeling. Iedereen die zijn voertuig laat slopen, krijgt een tegoed van 400 euro voor een (elektrische) fiets, een elektrische brom- of snorfiets of een kaart voor reizen met het ov.  Minima krijgen 750 euro. 

21 februari 2020

Het blijft wel lang stil in de Gemeenteraad van Utrecht! Welke regeling voor oldtimer bromfietsen gaan ze daar bedenken? Wij voelen wel iets voor de regeling “Den Haaag.

10 juli 2020 BELANGRIJK NIEUWS

Via de website van de gemeente van Utrecht is het rapport ” Utrecht kiest voor gezonde lucht” van Mevr. A.S. van Gunnink en Dhr. E. van der Waard openbaar gemaakt. Weliswaar is het maatregelenpakket nog niet vastgesteld/ bevestigd door de Gemeenteraad, maar toch… de uitkomsten zijn zeer positief voor oldtimer bromfietsen. Die mogen en kunnen gewoon door de stad.Volgens Mevr. van Gunnink wordt de besluitvorming in de raad in het najaar verwacht. Chapeau UTRECHT. Geen gedonder met het vragen van ontheffingen voor een x-aantal weekenden. Geen kosten voor de oldtimer bromfietsliefhebber. Wat wil je nog meer?

Toch benieuwd hoe ze in Den Haag en Amsterdam gaan reageren. Want dit is best een hele stap!

Citaat uit het rapport: “Het stadsbreed weren van brom- en snorfietsen ouder dan 2011 heeft beperkt effect op de concentraties fijn stof (PM2,5) en stikstofoxiden (NOx). Op roet (EC) en PM10 is het effect klein. Weren in het huidige milieuzonegebied heeft nauwelijks effect op de jaargemiddelde concentraties van al deze stoffen..

Het subsidiëren van sloop of vervanging van brom- en snorfietsen vinden we niet zinvol: voor vergelijkbare subsidies in diverse steden en regio’s in het land bleek de afgelopen jaren weinig animo. Daarnaast is de kans op misbruik groot (sloop van brommers die toch al niet meer gebruikt werden, doorverkoop binnen de stad of regio). Een subsidie voor aanschaf of lease van emissieloze scooters voor ondernemers hebben we jarenlang vanuit het actieplan Schoon Vervoer beschikbaar gesteld. We kiezen ervoor om deze regeling niet opnieuw open te stellen, omdat e- scooters inmiddels ruimer beschikbaar zijn, tegen aantrekkelijke prijzen. Ook zijn andere maatregelen om de lucht te verbeteren op dit moment (kosten)effectiever”.

Sinds juni 2020 heeft Van Gelder Olie een “nieuwe” EcomaxxBikefuel2. Die moest natuurlijk flink worden getest want de smering ging van 1:40 naar 1:55. Best wel een flinke stap. Kunnen onze brommers daar wel tegen? Door het hele land werden leden van diverse bromfietsclubs uitgenodigd om de nieuwe brandstof te testen..Na zo’n 800 km rijden (beslist geen straf met al dat mooie weer deze zomer en begin najaar) kunnen we stellen dat je absoluut niets meer ruikt en ziet wanneer je achter een van onze Puch of Tomos-brommers rijdt. En de brommers lopen prima op de nieuwe brandstof. Een prachtig resultaat. Kijk op de website van Van Gelder Olie en zoek daar de dichtstbijzijnde dealer.

Ga naar https://www.ecomaxx.nl/verkooppunten/ vul daar je postcode in en zie waar jij de superschone brandstof kunt kopen.