Privacy verklaring

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Puch66 – Puch en Tomosclub voor Hollands Midden is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 83612076 (hierna: Puch66). Puch66 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Puch66 mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de website van Puch66 bezoeken en gebruiken.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Puch66 verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • Zich inschrijft voor een evenement, toertocht of andere activiteit die Puch66 aanbied
 • Een formulier invult voor enige Puch66 activiteit of -informatieverstrekking

2. Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lidmaatschapsnummer
 • Foto’s en video’s van evenementen en clubritten

3. Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van uw lidmaatschap voor een actuele ledenlijst
 • Het verzenden van nieuwsbrieven, magazines en uitnodigingen.
 • Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten
 • Het bijhouden van de ledenadministratie
 • Het delen van foto’s en video’s van clubactiviteiten op onze website, nieuwsbrieven, magazines en sociale media

4. Rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst: voor het beheren van uw lidmaatschap en het organiseren van evenementen.
 • Gerechtvaardigd belang: voor het promoten van de clubactiviteiten en het onderhouden van contact met onze leden.
 • Toestemming: voor het gebruik van foto’s en video’s op onze website, nieuwsbrieven, magazines en sociale media.

5. Delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang.

 • Puch66 zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en deze niet langer dan noodzakelijk bewaren. Gegevens van uittredende leden worden onmiddellijk verwijderd.
 • Puch66 zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Vragen dienaangaande kunt u per e-mail stellen aan voorzitter.puch66nl@gmail.com

7. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht indienen via voorzitter.puch66nl@gmail.com

8. Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via Puch66nl@gmail.com

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Datum laatste wijziging: 30 mei 2024