Eugène Wijnen Coaching

Eugène Wijnen Coaching

Onze sponsor Eugène Wijnen Coaching creëert hij een balans tussen uitdaging (spiegeling en confrontatie uit verschillende perspectieven) en veiligheid zodat er ruimte ontstaat voor experimenten en leren, ruimte voor ontwikkeling. Hij werkt aan het verdiepen van (zelf)inzicht in (relationele) patronen, deze begrijpen in het licht van het verleden en het functioneren in het heden, en van daaruit aan mogelijkheden om te experimenteren in aanpak. Middels reflectie in het Hier-en-Nu, creëer Eugène bewustwording, beweging en eigenaarschap, hetgeen bevrijdend werkt. Als coach verbind hij aan wat mensen drijft, om vanuit die kern voor mens en organisatie tot duurzame ontwikkeling te komen.