Het bestuur

Het bestuur Puch66

Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 18 januari 2023 zijn de volgende clubleden gekozen als bestuursleden van Puch66 – Puch en Tomosclub voor Hollands Midden

Voorzitter & Penningmeester

Eugène Wijnen

Emailadres: voorzitter.puch66nl@gmail.com

Secretaris

Arjan Zandbergen

Emailadres: secretaris.puch66nl@gmail.com

Algemeen bestuurslid / Hoofdredacteur magazine

Wouter Geels

Emailadres: redactie.puch66nl@gmail.com

Algemeen bestuurslid

Peter Hendriksen

Emailadres: puch66nl@gmail.com

Algemeen bestuurslid

Cees de Jong

Emailadres: evenementen.puch66nl@gmail.com

De vereniging Puch66 – Puch en Tomosclub voor Hollands Midden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 83612076