Bijeenkomst: Toekomst Puch66

Bijeenkomst: Toekomst Puch66

Op 12 november 2023 vond een levendige bijeenkomst plaats bij clublid Jan in Hilversum, georganiseerd door Puch66. De klok wees 10:40 uur toen voorzitter Eugène Wijnen het officiële startschot gaf vanachter de bar, waarbij hij het welkomstwoord sprak. De bijeenkomst ontplooide zich als een boeiende brainstormsessie, waar zowel bestuursleden als leden hun ideeën deelden.

Onder de besproken onderwerpen was het voorstel om clubritten exclusief op zondagen te houden, maar wellicht ook op zaterdagen toe te voegen. Een intrigerend idee kwam naar voren om tijdens de langere zomeravonden doordeweeks ’s avonds een informele rit te organiseren. Hierbij werd benadrukt dat tijdens deze ritten een maximale snelheid van 40 km/u gehanteerd zou worden, om de deelnemers de kans te geven te genieten van de omgeving en eventuele bezienswaardigheden te bezoeken.

De Zomerrit werd uitgebreid besproken, waarbij veel leden de wens uitten voor verkeersregelaars en aangaven dat inschrijfgeld geen bezwaar zou zijn om de kosten te dekken. Complimenten werden uitgedeeld aan de gemaakte Magazines en Nieuwsbrieven, waar de leden hun waardering voor uitten.

Deze samenvatting geeft slechts een glimp van de diverse onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de bijeenkomst. Eén ding is echter zeker: Puch66 bewandelt de juiste koers. Na de sessie kregen de aanwezigen een boeiende rondleiding van Jan, die zijn bijzondere verzameling spullen, bromfietsen en auto’s deelde.

Het bestuur wil Jan bedanken voor zijn gastvrijheid, en alle aanwezigen voor hun bijdrage. De ingebrachte ideeën zullen in een komende bestuursvergadering zorgvuldig besproken worden.

Geen reacties

Post a Comment