07. Het laatste nieuws

07. Het laatste nieuws

Stroom van aanmeldingen

Geschreven door Cor van Breukelen

Bulletin 07: 14 december 2009

Na ruim vier maanden is er eindelijk weer nieuws. Niet dat we al die tijd hebben stilgezeten hoor. Verre van dat! Eerst moest de stroom emails met de wensen van de afzenders in kaart worden gebracht. Dat is een tijdrovende klus geweest. En het leuke is wel, dat iedereen eigenlijk een custom made model wil hebben. Het liefst dus de uitvoering waar ze in 19- zoveel op reden…! Tja dat gaat dus niet …!

Wout Meppelink en Lydia de Boorder van het blad “Bromfiets”, boden aan om een promo in het blad op te nemen. Dit leidde tot een verdere stroom van aanmeldingen.

Alle mails bij elkaar gaven een belangstelling weer van zo’n 750 stuks in Nederland. Verder kwamen er vanuit Oostenrijk positieve reacties van ondermeer een museum, die ze wil gaan verkopen. Ook belangstelling vanuit België en Duitsland en zelfs de Slovenen raken enthousiast.

Gazzetta della piaggio

We hadden op nog meer gehoopt, maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we aan de promotie niet méér gedaan hebben dan het opzoeken van belangstellenden in oldtimer-clubs; 50+ magazines en oldtimer musea. Meer was in eerste instantie niet nodig. Er moet echter nog heel wat gedaan worden om verdere belangstelling aan te wakkeren.

Enkele weken geleden bezochten we merkeigenaar Piaggio. Piaggio deelde ons mede dat ze ons wilden ondersteunen en verdere promotie van de schaalmodellen plaats zouden laten vinden via hun Dealer Nieuwsbrief, de ”Gazetta della Piaggio” De Gazetta is een digitale nieuwsbrief, verschijnt maandelijks en gaat naar een paar honderd verkooppunten van Piaggio in de Benelux! Een bijzonder vriendelijk gebaar, waarvoor we directeur Van den Hoff en mevrouw Rijkers van de marketing afdeling bijzonder erkentelijk zijn. Het is dé manier om nog meer bekendheid te geven aan de uitvoering van onze plannen.

Om het risico zo klein mogelijk te houden hebben we op grond van het bovenstaande op donderdag 12 november tijdens een werkbijeenkomst in Woudenberg een aantal beslissingen genomen.

Puch MV50 schematisch

1) Er worden 4000 modellen gemaakt. 1000 stuks Puch VS 50, 1000 stuks Puch MV 50, 1000 stuks Tomos 2L en 1000 stuks Tomos 3L

2) Twee kleuren per uitvoering. De kleuren per model zullen in de komende paar weken vastgesteld worden. De ingezonden mails dienen hierbij als leidraad.

3) Om de consumentenprijs te kunnen garanderen en de tussenhandel (lees prijs) onder controle te houden krijgt Bevro International BV uit Daarlerveen het alleenrecht de modellen te verkopen via de bij haar ruim 500 aangesloten dealers in Nederland en België. Bevro zal straks de modellen distribueren. Geïnteresseerde wederverkopers zoals Rinky Toys en Hans Bronkhorst zullen de modellen via Bevro kunnen inkopen.Meer nieuws hierover volgt nog.

WSI Collectibles

4) De directie van WSI is eind november / begin december weer naar de fabriek in China geweest om de productie van de modellen af te spreken en verdere zakelijke details in te vullen.

5) Zodra het Tooling model klaar is zullen Henk de Kaste en ondergetekende de controle doen. Goed kijken dus of alles inderdaad klopt. Meten en nog eens meten!

6) Aantrekkende grondstofprijzen en hogere zeevrachttarieven hebben de uiteindelijke prijs van het model naar EUR 49,50 gebracht. Dit is de definitieve prijs.

Weliswaar hebben we wat vertraging opgelopen, maar om geen risico’s te lopen hebben we bewust wat meer tijd genomen om de zaken goed te regelen.

Klik hier om de originele Bulletin 07 te lezen (pdf)

Tags:
Geen reacties

Post a Comment