Puch66 Zomerrit 2023 update

Puch66 Zomerrit 2023 update

Nog een paar dagen voor de Zomerrit begint

De organisatie heeft er super veel zin in! Jullie ook? De weersvoorspelling ziet er redelijk goed uit. Op dit moment is de voorspelling op zondag 13 augustus: 23 graden, kans op 0,8 mm neerslag (volgens Weeronline.nl).

De rit wordt dit jaar gereden door ±50 deelnemers. Dit is exclusief zes motorrijders en een verkeersbegeleiding bus. Voor de start van de rit delen we lunchpakketjes, vers fruit en water en/of limonade uit. Misschien handig om zelf een eigen rugzakje mee te nemen 😉

Bij aankomst graag de instructie volgen van de parkeerwachters en na het neerzetten van de bromfiets op het desbetreffende plankje, kun je naar de Puch66 balie inschrijven.

Alpe d’HuZes – KWF

Wederom willen we deze editie geld doneren aan de Alpe d’HuZes – KWF. We hopen weer een mooi bedrag op te halen. Er zal o.a. tijdens het welkomstwoord van de voorzitter gelegenheid zijn iets te geven.

Alvast bedankt voor jullie bijdrage!

Polsbandje met lotnummer voor loterij

Bij het aanmelden bij de inschrijf locatie ontvang je ook een polsbandje. Dit polsbandje geeft aan dat je deelnemer bent en op dit polsbandje staat je lotnummer voor de loterij.

Ook dit jaar hebben weer prachtige prijzen geregeld!

Mocht de deelnemer voor de loterij al vertrokken zijn, en zijn/haar lot wordt getrokken, zal er nogmaals een lot getrokken worden.

Munten en Batches:

Ook kun je Puch66 Zomerrit muntjes kopen bij de inschrijftafel en bij de bar (binnen). Ook is het mogelijk de Puch, Tomos en/of Puch66 batches te kopen.

Kosten munten: 1 munt voor 2 Euro

De betaling voor o.a. muntjes kun je contant betalen of met behulp van een QR-code met de bank app.

Dit jaar een FoodTruck aanwezig!

Betalen bij de foodtruck dien je Zomerrit munten te gebruiken. Bij de inschrijfbalie en bij de bar is het mogelijk munten te kopen.

Alvast eetsmakelijk en geniet ervan!

Programma

-> 9:30 uur : Terrein open

-> 9:30 tot 12:00 uur: Fotoshoot met je bromfiets!

-> 11:00 uur:  Welkom, mededelingen

-> 11:30 tot 12:00 uur: Financieel Jaarverslag 2022 (alleen voor leden)

-> 12:00 uur: Lunch pakketen worden uitgedeeld

-> 13:00 uur: Start Zomerrit

-> 14:00 uur: Rustpauze

-> 16:00 uur: Terugkomst in Maartensdijk

-> 16:30 uur: LOTERIJ!

-> 17:00 uur: Lekker eten bij de Foodtruck

-> 17:30 uur: Uitreiken van presentje

-> 18:00 uur: Einde Zomerrit 2023

Toerritregels:

Lees de toerritregels 2023 goed door,

klik op de link

Locatie

Dierenriem 10, 3738 TR Maartensdijk

Voorwaarden / Aansprakelijkheid / Veiligheid

Voorwaarden
1. Deze rit is een recreatieve tocht georganiseerd door Puch66.
2. Deelname aan de rit geschiedt geheel op eigen initiatief en onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder van de bromfiets.
3. De organisator wordt gevrijwaard door bestuurder van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden richting de organisator als gevolg van enig handelen of nalaten van bestuurder.
4. De organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen verkeersovertredingen, die kan ontstaan dan wel wordt geleden als gevolg van deelname aan de rit, al dan niet door toedoen van bestuurder en/of de bijrijder(s).
5. De deelnemende bromfiets dient te voldoen aan alle terzake geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt begrepen een geldende verzekering voor WA-dekking.
6. Er is geen tijdslimiet verbonden aan de rit noch zal deze worden opgelegd door de organisator aan deelnemers.
7. De bestuurder dient alle verkeersregels in acht te nemen dan wel hierop toe te zien. (let op diverse gelijkwaardige kruisingen en voorrangsrecht van fietsers).
8. Alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet en het bijbehorende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn onverminderd van kracht tijdens deze toerrit.

Willen we met zijn allen genieten van onze brommertjes en het toeren hierop, ontkomen we er niet aan. Om het voor iedereen gezellig en veilig te houden, hier een paar regels. Lees het eens aandachtig door. Door deel te nemen aan toertocht van Puch66 ga je akkoord met onderstaande voorwaarden


Aansprakelijkheid
– Deelnemen aan een toerrit is altijd voor eigen rekening en risico van de deelnemers.
– Puch66 zal géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden omtrent schade aan personen en/of voertuigen veroorzaakt voor, tijdens en/of na de Puch66 tourrit.
– Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen verkeersgedrag, een eventuele route begeleiding doet daar niets aan af.
– Deelnemers aan een toerrit dienen altijd de instructies van de toer organisatie op te volgen.
– Deelnemers aan een toerrit zijn persoonlijk verantwoordelijk t.a.v. de eisen die in het wegenverkeersreglement aan de weggebruiker worden gesteld.
– Een geldige kentekenplaat dient op de bromfiets te zijn aangebracht.
– Deelnemers dienen minimaal WA verzekerd te zijn.
– Helm dragen tijdens een toerrit is verplicht. (ook voor snorbrommers).
– Deelnemers aan een toerrit worden geacht dit reglement te kennen én er mee akkoord te gaan.


Veiligheid
– Deelnemers mogen de andere (voor)rijders niet inhalen
– Deelnemers dienen aanwijzingen van de verkeersbegeleiders ten alle tijden op te volgen
– Zorg steeds voor voldoende ruimte onderling, zodat stuurcorrecties en/of het vermijden van obstakels mogelijk blijven.
– Deze ruimte is soms ook noodzakelijk om het passerend verkeer, de mogelijkheid te geven om (eventueel) te kunnen invoegen.
– Alle deelnemers moeten op tijd aankomen met een volle tank op het ontmoetingspunt.
– Elke deelnemer moet er op kunnen vertrouwen dat de overige deelnemers op hem (haar) letten.
– Wanneer je stopt voor een kruising, verkeerslichten of andere obstakels, vorm dan een rij van 2 bromfietsen naast elkaar.
– De wettelijke snelheidslimieten zullen in acht worden genomen.
– In het verkeer ben je als bromfietsrijder (en zeker in een groep) extra kwetsbaar.

Geen reacties

Post a Comment